Общинският съветник Иван Гавалюгов гласува „против” бюджет 2008 на общината. „В приходната част на бюджета за тази година са предвидени 4 795 000 лв. от продажби на общинско имущество, което е половината от планираните собствени приходи за 2008-ма. Не съм съгласен да се акумулират средства изключително по такъв начин. Според мен общината трябва да запази и развие атрактивните си обекти, от които може да  получава добри приходи от наеми, както е при "частниците". Освен това ще може да ги ипотекира срещу сериозни банкови кредити, с които да финансира част от разходите по бюджета и в същото време  да не се разделя с общинско имущество . Пазарното оскъпяване на тези имоти със сигурност ще е в пъти по-голямо от разходите, направени за изплащане на лихвите по един такъв кредит за периода на погасяването му” – обоснова се съветникът.

„Въздържа се” гласува съветникът от БСП Михаил Димитров. Той предложи в бюджета за тази година да бъдат предвидени 100 000 лв. за благоустрояване на парка, средства за асфалтиране на междублоковото пространство зад сградата на пощата, както и 10 000 лв. за изплащане на обезщетения за неправомерно уволнени общински служители. В последствие съветникът оттегли първите две предложения, след като стана ясно, че такива средства са предвидени в бюджета, а последното не бе прието от ОбС.

Две предложения за промени в бюджета направи и съветникът от ГЕРБ Марсел Методиев - да се предвидят средства за медицинска апартура, както и повече пари за празника на МВР. В тази връзка кметът обясни, че през настоящата година общината ще отпусне 100 000 лв. за апаратура на болицата, а средства за празниците ще бъдат привлечени допълнително от спонсорства на местни бизнесмени. След мотивите на кмета, Методиев изтегли предложението си.

Общинският съветник Цеца Христова предложи  да бъдат отпуснати средства за ограда на парка пред гимназията, за построяване на спирка в ЖК „Васил Левски”, за асфалтиране на някои улици в града. Оказа се, че при изготвянето на бюджета са предвидени пари и за тези цели.

Средствата, опредлени за отделните села, не бяха подложени на обсъждане по време на извънредната сесия, която се проведе преди обяд.

"За" бюджет 2008 на общината гласуваха 25 съветника.

Да припомним, че приходната част на бюджета е формирана от държавна субсидия в размер на 10 118 326 лв. и собствени приходи от 9 457 307 лв.