В Бюро по труда – Ботевград е открита приемна, в която ще се предоставя информация по схемите: „Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност”, проект „Подкрепа на предприемчивите българи”; „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, проект „Нова начало – от образование към заетост”.
Приемната се намира в център „Работа”, зала 4, етаж 3 на Дирекция „Бюро по труда”. Тя ще бъде отворена за граждани в понеделник от 14 до 16 часа, вторник от 9.30 до 11.30 часа, сряда от 11 до 13 часа, четвъртък от 14 до 16 часа и петък от 10 до 12 часа.
Възможно е и предварително записване за посещение на приемната, което може да направите на телефон: 0723/60 164, информират от Бюрото по труда.