„Булгаргаз” ЕАД предлага пределна цена на обществената доставка на природен газ през трето тримесечие на 2012 г. 809,05 лв. за хм3 без акциз и без ДДС. Цената е по-висока със 109.95 лв./хм3 (15.73 %) спрямо пределната цена за обществена доставка за периода април – юни 2012 г., съобщиха от дружеството.
Финансовият отчет на дружеството за 2011 г. отчита загуба в размер на 73,2 млн. лева. Ззагубата за 2010 г. е в размер на 37,392 млн. лв., оперативната загуба към 30 април 2012 г. в размер на 101,821 млн. лв. Видно е изключително затрудненото финансово състояние и паричен поток на дружеството - се казва в съобщението до медиите.