В дневния ред на редовното заседание на ОбС са включени докладни за отпускане на средства за: ремонтни дейности на детски градини; ремонт на сградата на кметство Новачане; изграждане и монтиране на паметни плочи в Скравена и Новачане;  провеждане на възпоменателен митинг със заря във всички населени места в общината. Съветниците ще обсъдят и гласуват още предложението на кмета Георгиев за продажба на седеметажната сграда на болницата, ще приемат промени в Наредба 1, както и Наредба за управление на общинската пътна мрежа. На сесията ще бъде внесена докладна за увеличение на месечното възнаграждение на управителя на ВиК “Бебреше” Гачо Гачев и на изпълнителния директор на “Балкангаз 2000” Тихомир Николов. Предложението на кмета Георгиев е заплатите на двамата да бъдат увеличени от 816 на 1000 лв.
Това са само част от по-важните докладни, които местните депутати ще разгледат на днешната сесия.