Броят на домейните в интернет е надвишил 153 млн. през миналата година, по данни на регистратора VeriSign. От тях 33 милиона са регистрирани през 2007 г., което е ръст от 27% спрямо 2006 г.

Най-много, над половината от всички са домейните .com и .net, с общ брой 80,4 млн. За една година регистрациите в тези области са нараснали с 24%, като през четвъртото тримесечие на 2007 са се появили нови 7,5 млн. домейна, а ръстът е бил 4%.

Броят на домейните, регистрирани по географски признак през миналата година, е 58 милиона, което е ръст от 33% процента спрямо 2006 г. Увеличението на регистрациите през четвъртото тримесечие, спрямо третото, е 6%.

В началото на годината Netcraft обяви, че броят на сайтовете в интернет пространството е достигнал 155 млн. през 2007, т.е. различен от този на домейните, припомня Тechnews. Над 50 милиона нови сайта са се появили през миналата година. Netcraft брои за отделен сайт всеки блог и профил в социална мрежа.