Магазин "Кауфланд" си остава едно от местата в Ботевград, където има най-голямо струпване на хора. Почти ежедневно в общинската администрация постъпват сигнали от граждани, че в търговския обект не се спазват никакви мерки за безопасност на клиентите, както и на входа/изхода на сградата. Затова Общинският кризисен щаб реши от днес пред магазина да дежурят по двама служители на общински структури. Те ще следят за спазване на правилата и при допуснати нередности ще информират своевременно съответните контролни органи.   


„Нашето намерение е през цялото работно време на магазин „Кауфланд“ да има лица, които ще контролират външния район пред обекта. Буквално от днес имаме готовност и организация да осигурим хора, и то не доброволци, а общински служители, които да следят за спазването на изискванията за физическото разстояние между хората, както и за други противоепидемични мерки", съобщи кметът Иван Гавалюгов. Той информира още, че днес ще проведе среща с управителя на магазина, за да уточнят мерките за безопасност и пропускателния режим.


Предприемането на конкретни действия се налагат и по повод предстоящите християнски празници и очакваното струпване на граждани в търговския обект.


„От оперативния щаб искаме да сме сигурни, че се спазват правилата пред магазина. Всеки ден там ще има по двама служители" – допълни кметът Гавалюгов.