От началото на 2012 г. новорегистрираните ХИВ -позитивни у нас са 91 лица, като от тях 69 са мъже и 22 - жени. Към 17 юли 2012 г. броят на регистрираните лица с ХИВ у нас  е общо 1 564, съобщават от Министерството на здравеопазването.
Близо 70% от новооткритите случаи на ХИВ са млади хора под 29 години. Тази година бяха регистрирани и пет непълнолетни лица под 15 години. Най-голям е броят на новооткритите ХИВ-позитивни в столицата София – 48 лица, следват областите Пловдив – 12 лица, Пазарджик – 6 лица и Варна - 5 лица. Данните показват, че 31 % от новоинфектираните са употребяващи интравенозни наркотици, 32% са мъже, които са съобщили за сексуални контакти с други мъже.
От началото на годината в лабораториите в цялата страна са проведени над 150 000 изследвания за ХИВ. От тях 28 383 лица са получили услугата доброволно консултиране и изследване за ХИВ и са научили своя резултат в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и в мобилните медицински кабинети на неправителствени организации.