Усилена работа кипи по изграждане на новата многофункционална спортна зала, видя наш репортер. Строителството е на етап груб строеж – завършено 2-ро ниво (на кота +6,25) на стоманобетоновата конструкция и се работи на третото ниво. Успоредно с това, в заводски условия се изготвя е и носещата метална конструкция. В момента на строежа се трудят два екипа, които наброяват общо 40 човека. Сред тях има и работници от Ботевград.

„Работата по изграждане на залата ангажира не само строителни работници и специалисти от Ботевградския край, но и местни фирми, произвеждащи и предлагащи строителни разтвори и смеси”, каза за botevgrad.com инж. Рашо Стайков, управител на строителната компания „Р.С. Инженеринг”, която е изпълнител на проекта на новото спортно съоръжение. Според инж. Стайков строителните работи на площадката не са съпътствани от сериозни проблеми. „Работата върви по изготвения график. Пусковият срок е в края на 2013 год. Той е обвързан и зависим от изпълнението на финансовите условия по договора за инженеринг”, допълни управителят на фирмата-изпълнител.

От „Р.С. Инженеринг” предоставиха следната информация за проекта: „Атрактивната сграда на залата е разположена в средата на прилежащия й общински терен. Застроената й площ е 4 590 кв.м., а разгънатата застроена площ е 9 520 кв.м.
Автомобилният подход към съоръжението е от юг, като там е и прилежащия му паркинг. Той е отдалечен максимално от намиращите се в близост от изток и запад кръстовища.
Основния пешеходен подход е предвиден от север, откъм улица „Захари Стоянов“, през красиво площадно пространство, устроено с  озеленени площи с паркова растителност. Сградата е с компактна изчистена форма, включваща четири проектни нива. Пластичната северна фасада е резултат от преплитането на обеми, третирани с противопоставящи се материали – ефирни остъклени витрини при входовете и плътни части, облицовани с алуминиеви композитни плоскости. Декоративно осветление по фасадата подчертава визуално- естетическите качества на сградата и околното й пространство. Входове/изходите на сградата са осем, като всички те са на първо ниво. На източната фасада са вход/изходите за спортисти, журналисти и ВИП гости,  а на северната фасада са разположени главните шест вход/изхода за всички останали гости и зрители на залата.
През главните вход/изходи ще се влиза в предверия с контролни пропускателни постове, каси за билети и фоайе. 
Теренът на игрището е с размери 24/44м и отговаря на изискванията за  игралните полета за хандбал, баскетбол и волейбол с необходимата им сервитутна игрална зона. Светлата височина е 12,85 м. Местата за зрители са разположени на трибуни. Общият брой на седящите места е 4 000. Основният режим на използване на залата е за спорт. Предвидена е възможност залата да се използва и за концерти, шоу програми и др., като за целта се монтира допълнително сглобяема сцена. Капацитетът на залата при концерти е 2 000 седящи места.
По протежение на източната, южната и западната фасадни стени са разположени основните помещения, обслужващи залата. Те са развити в 4 нива - съблекални за спортистите, треньорите и съдиите с необходимите обслужващи  ги помещения - конферентна и заседателни зали, офиси, лекарски кабинет, допинг лаборатории, фитнес, сладкарница, апартани, коментаторски кабини и телевизионно студио, помещения за охрана, гардероб, тоалетни за гостите на залата, като всички са съобразени с капацитета на спортната зала и са проектирани съгласно нормативните изисквания. Предвидени са необходимите складове и технически помещения.
Достъпът до различните нива на сградата се осигурява от четири стълбищни клетки и два асансьора.
Конструкцията на сградата е смесена монолитна, стоманобетонова, скелетна със стоманобетонови шайби. Металната покривна конструкция над игралното поле на залата е от стоманени, прътови конструкции – ферми, образуващи рамки с кръстосани наклонени стоманени колони, оформящи северната фасада на сградата.
При изпълнение на съоръжения със смесена конструкция от изключително значение са точността, прецизността и качеството на работа. Само квалифициран екип, отличен  мениджмънт и организация са в състояние да се справят с това.”.