От 1 септември започва прием по схемата "Училищно мляко”. Кандидати по европейската схема могат да бъдат учебни заведения, доставчици или организации, които представят едно или повече учебни заведения.

Заявки за одобрение се подават в областните дирекции на ДФ "Земеделие” по местонахождение за училищата и по адресна регистрация за останалите кандидати. Приемът ще бъде отворен до 30 септември.

Разплащателната агенция субсидира максимално количество от 0,25 литра мляко на ден за дете. Млякото задължително се предоставя в опаковка за еднократно ползване и на етикета ясно трябва да е изписано неговото количество и срокът на годност. Същото се отнася за сиренето и кашкавала, които се дават на децата. Ако се предлагат сандвичи, те трябва да са опаковани поотделно и на етикета да е обозначено количеството млечeн продукт.

Схемата не подпомага мляко и млечни продукти за приготвяне на ястия .Размерът на помощта, която Европейската комисия отпуска чрез Разплащателната агенция, варира между 16.34 и 138.85 евро за 100 кг. млечен продукт в зависимост от тяхната категорията.

Подробният списък с всички допустими продукти и разпределението им по категории са описани в Регламент (ЕО) № 657/2008. В обхвата на схемата влизат всички предучилищни, начални и средни училища, независимо дали са държавни или частни. Пълните условия и документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от www.dfz.bg, раздел "Селскостопански пазарни механизми", меню "Мляко".