Днес служители на ЧЕЗ подменяха електрическите стълбове на улица „Преслав”. Новите са много по-високи, като целта да се пресекат кражбите на ток.
Подмяната на стълбовете е част от мерките, които ЧЕЗ предмриемат, за да намалят загубите си от кражби на електричество. Първата стъпка бе преди месеци със спирането тока на длъжниците, а следващата е -изнасяне на ел.таблата на голяма височина.
Докато служителите на ЧЕЗ работят, ще се налага спиране на тока, но само за часове през деня.