Мостът "Бебреш" преди тунел "Топли дол" на магистрала "Хемус" ще се ремонтира от "ГБС инфраструктурно строителство". Компанията от групата на "Главболгарстрой" спечели поръчката с оферта от 12.9 млн. лв. без ДДС. Виадуктът по северната магистрала се очертава като най-скъпото от трите съоръжения, тъй като е в най-тежко състояние и се налага най-голям обем ремонтни и укрепителни работи.

Мостът при 61-ви километър на магистрала "Тракия" ще се ремонтира от сдружение "Геострой – Мостремонт 97 - Пътстрой 92". Две от компаниите в него - "Геострой" и "Пътстрой 92" са от групата на бизнесмена Цоло Вутов. Предложената от сдружението цена е 5.99 млн. лв. без ДДС.

Вторият виадукт – при 67-ми километър на "Тракия", ще бъде ремонтиран от австрийската компания Porr Bau. Предлаганата от нея цена е 7.25 млн. лв. без ДДС.

Победителите по трите позиции бяха избрани чрез договаряне с обявление, като преминаха през два етапа на пресяване. На първия бяха избрани компании, покриващи определени изисквания за опит и достъп до финансов ресурс. На следващия етап бяха допуснати девет от общо десет подали документи кандидати, като те трябваше да подготвят технически и ценови оферти. На тяхна база бяха определени и победителите, като участници в процедурата посочиха, че и в трите случая това не са кандидатите с най-ниска цена.

Заради големите разлики в офертите в хода на класирането пътната агенция дори поиска двама от кандидатите да представят допълнителна обосновка на цените си. По закон това се прави при разлика от над 20% спрямо средните предложени цени от останалите участници. По информация на mediapool това са варненската "Инжстройинженеринг", свързана с бившия шеф на пътната агенция Велико Желев, както и сдружение "Геострой – Мостремонт 97 – Пътстрой 92", което в крайна сметка спечели едната позиция в поръчката. Всяка от двете компании е подала оферти и за трите моста, но не е ясно в кой от случаите те са били значително под останалите.

След подписването на договорите за трите ремонта, спечелилите участници ще разполагат с 18 месеца за ремонт на опасните съоръжения. По време на укрепителните работи движението по тях няма да спира, а ще бъде пренасочвано само в едното платно. От пътната агенция посочиха, че този вариант за ремонт е възможен, тъй като всеки от виадуктите е строен като две отделни мостови съоръжения.