Приключиха ремонтните дейности по облагородяването на междублоковото пространство около многофамилната жилищна сграда на ул. „Славейков“ №20. Те бяха извършени от „Ем Джи Строй Груп“ ЕООД. Положени са около 760 квадратни метра асфалтово покритие, изградени са 30 кв.м нови тротоари, извършени са и други дейности.


Междублоковото пространство бе благоустроено със средства, заложени в общинския бюджет за текущи ремонти. Общата стойност на извършената работа е близо 50 000 лв.