Изложба, посветена на 100-годишнината от Балканската война е подредена в Исторически музей – Ботевград.
Експозицията съдържа оригинални документи и снимки от фонда на музея: Манифест на Н.В. Цар Фердинанд I за обявяване на Балканската война; грамота за показана храброст и отличие в Освободителната война през 1912/13 г. на Нецо Генов от цар Фердинанд – 15.04. 1914 г.; рапорт от подпоручик Стамен Панчев до
командира на 12 рота от 38 пехотен полк, Чаталджа, 21.02.1913 г. – за това че е заемал длъжността “Директор” на непълна смесена гимназия в Орхание до деня на общата мобилизация – 17.09.1912 г.; писма на Стамен Панчев до съпругата му – 1912/13 г.; записки, намерени в бойната книжка на Стамен Панчев – три ръкописни страници, искани сведения от съседни командири -  16.03.1913 г.; снимки на участници във войната, сред които са Цено Тодоров Стамболиев от с. Скравена и Иван Пенов Дилковски от същото село; снимки на гробове на войници, загинали от холера по време на войната; списъци с имена на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война.