По повод Националния празник на България, в Исторически музей – Ботевград бе открита изложба на уникална колекция от монети от Освобождението на България до 1944 год. Монетите са притежание на частни лица, а самата колекция е представена от Софийско нумизматично дружество „Г. С. Раковски”.
„Всяка една монета е ценна сама по себе си. Това е едно късче от историята на страната ни. Има монети, които са били по-дълго в обръщение и не са толкова качествени. Други пък са иззети веднага, след като са пуснати в обръщение. Вторите се срещат по-рядко, поради това те са по-ценни”, разказа нашият съгражданин Николай Клюнков, който съдейства за осъществяване на изложбата. Тя условно е разделена на две части – княжески монети и царски монети. Периодът на княжеските е след Освобождението до 1908 год., а на царските – от 1908 до 1944 год. В изложбата са представени всички монети, пуснати в обръщение през посочените периоди, без златните. Едната емисия златни монети датира от 1894 год. Тогава са сечени 10, 20 и 100 лв. Другата е от 1912 год. – 20 и 100 лв.
Колекцията съдържа по две еднакви монети, за да се видят и двете страни, обясни Николай Клюнков. Той съобщи, че изложбата ще гостува на музея в продължение на месец.