„Тодор Пеев е една от най-ярките фигури на Българското възраждане – просветен деец, революционер, книжовник, журналист. Животът и делото на видния етрополски възрожденец му отреждат достойно място в галерията от образи в националната ни история.”
Исторически музей-Етрополе

На 29.10.2012 год. във фоайето на НЧ „Тодор Пеев – 1871” - Етрополе е подредена изложба под надслов „170 години от рождението на Тодор Пеев”. Изложбата беше открита от председателя на читалището Христо Андреев, който е и началник на РИО-София област и председател на Общински съвет-Етрополе.
В неговото слово той казва „Уважаеми дами и господа!
За мен е удоволствие да участвам в откриването на изложбата, посветена на 170-годишнината от рождението на нашия виден съгражданин Тодор Пеев. Тази изложба е една малка възможност да се докоснем до неговото разнолико дело.
Тодор Пеев е роден през 1842 г. в дома на известен етрополски търговец. Учи в Етрополе, Ловеч, София и Цариград, където завършва Френски колеж през 1863-1865 г. Главен учител в Силистра, Кюстендил и Етрополе.
През 1870г. е избран за председател на Етрополския революционен комитет. Тодор Пеев е добър приятел и сподвижник на Левски. Първата им среща се провежда в дома на даскал Пейов.
Тодор Пеев е сред имената, които надживяват своето време, макар и малко позабравен и недооценен. Ние, етрополци сме признателни на неговото народополезно дело. Всички ние му дължим благодарност и сега чрез тази изложба опознаваме повече неговата светла личност.
И се замисляме за неговия възвишен патриотизъм, революционна дръзновеност и  хуманизъм. По своята дейност и значение този  бележит  етрополец  принадлежи не само на родния си град, но и на целия български народ.”
Сред официалните лица при откриване на изложбата бяха кметът на Община Етрополе инж. Богомил Георгиев, заместник-кметът Росица Христова, главен инспектор „Просвета, култура и вероизповедание” в Общинска администрация Росица Иванова, Светла Вълова – Директор на СОУ „Христо Ясенов”, представители от ОУ „Христо Ботев”-Етрополе, Исторически музей - Етрополе и други.
Изложбата  е уредена от Историческия музей-гр. Етрополе и библиотеката към НЧ „Тодор Пеев-1871”-гр. Етрополе. В нея всеки гражданин и гост на общината може да види информация за Тодор Пеев, негови произведения, снимков материал и копия от негови писма до Васил Левски и Христо Ботев.
Текст и снимки: Диана Иванова