Само двама студенти са подали молби да им бъдат намалени таксите за обучение в Международното висше бизнес училище. Комисията по образование към ОбС е преценила, че те отговарят на критериите, утвърдени с решение на предишния общински съвет.  А те са: постоянен адрес в община Ботевград, минимален успех от последната сесия – Добър 4, студентите да са на възраст до 28 години, да са социално слаби или в неравностойно положение с намелена работоспособност. За намаление на таксата молби могат да подават и студенти, на които един или двамата родители са починали.

Съгласното решението на ОбС от 2006 год. МВБУ трябва да осигурява всяка година обучение с 50% намаление на годишната такса на петима студенти от община Ботевград.