Отбор на МВБУ спечели първа награда на национално университетско състезание, организирано от Коника Минолта. Това са Александър Гавазов – студент в бакалавърска програма „Международен бизнес“, Десислава Петкова – студент в бакалавърска програма „Международен бизнес“, Емилия Паламаркова – студент в магистърска програма „Предприемачество и иновации“ и Тодор Баев – студент в магистърска програма „Предприемачество и иновации“. 


Състезанието се проведе на 29 март. Желание за участие в него изявиха пет екипа от университети в страната. До финал бяха допуснати три проектни предложения, сред които на представители от Международното висше бизнес училище, Американския университет в България и Варненския свободен университет. В основата на състезанието екипите следваха да анализират документооборота или информационния процес в представлявания от тях университет и да предложат иновативна идея, която да доведе до подобрения в тяхната институция по отношение на качеството, опита на крайния потребител, намаляване на разходите.


Под ръководството на гл. ас. др. Даниела Георгиева екипът на МВБУ спечели състезанието с проектна идея под наименованието “Doctrina”, предлагаща дигитално решение за подобряване на цялостния процес по въвеждане и обработване на ключови административни документи като жалби, молби, заявления и др. Проектната идея е иновативно решение с екологичен и социален ефект, базирано на използването на изкуствен интелект и синтезирана реч.


През м. април екипът ще представи проектната идея в Амстердам, където Коника Минолта организира международното си университетско състезание. В него ще вземат участие екипи от пет държави, които ще защитят идеите си пред международно жури.


Екипът изразява своята благодарност на административния отдел и на ИТ отделът на МВБУ, както и на всички преподаватели, които подкрепиха проектната идея.