На вчерашното си заседание общинските съветници гласуваха предложението на кмета инж. Богомил Георгиев на всички пенсионери от общината, чиито пенсии са в размер до 200 лева, да получат по 30 лева коледна добавка. Сумите се осигуряват от приходите на общината.
Изплащането на добавките започна още днес в Общинска администрация на І етаж.
Размерът на пенсията се удостоверява с пенсионното решение или извлечение от банковата сметка, ако  се получава  по банков път, което се представя заедно с личната карта при получаване на сумата.