Кметовете, общинските съветници и целият градски съвет да бъдат отзовавани по искане на гражданите. Независимо по кое време на мандата им.

Това е една от обсъжданите промени, която може да бъде вписана в новия законопроект за местното самоуправление. Нормативният акт се обсъжда от експерти на правителството и екипи на Националното сдружение на общините.

Идеята е в законопроекта да има отделна глава за гражданското самоуправление. Предвижда се хората в отделните общини (при ясно разписани правила, които още се бистрят) да отзовават съветник, кмет, кмет на кметство, ако не са доволни от работата му. Гражданите ще имат думата при определяне на имената на улици, при избора на почетните граждани, те ще могат да стопират решения на съветниците (извън определените от законите). За тази цел ще бъдат "разширени и опростени правилата" за провеждане на референдуми, пише в проектопредложенията за закона, с които "Труд" разполага. Обмисля се населението на общината да има право на глас при сделки за обществени имоти над 100 000 лева или на стойност над определен процент от бюджета на общината. Участието на хората в местната власт може да става по различни начини, включително и чрез обществени съвети, примерите в Европа в тази посока са много, коментираха експерти.

В законопроекта се предвиждат и нови правила за самите кметове и съветници. Например има връщане на идеята кметовете на райони да се избират от хората, а не да се назначават от "големия" градоначалник. Също така се коментира и предложението номинираният за кмет да не е и водач на листа. А след като бъде избран, съветниците да оборват предложенията му при мнозинство от 3/4. Една четвърт от комисиите пък да бъдат управлявани от съветници от опозицията. Или тя да получи най-важните места - например финансовата комисия. Дискутира се дали човек от сдружението на общините да присъства на заседанията на кабинета и да има думата при обсъждане на въпроси на местната власт.

Основната цел на законопроекта е да даде повече права на общините да провеждат своя политика.

Източник: сайта на вестник "Труд"