Структурата на БСП в Ботевград отказа да освободи общинското помещение в бившия „Стройрайон”, което ползва за клуб. Основният мотив на адв. Христо Якимов, който бе упълномощен да представлява председателя на ОбС на БСП Веселка Златева, бе, че в случая няма заповед на кмета, а тя от своя страна подлежи на съдебен контрол.

Представителят на общината Румяна Запорожанова – началник отдел „Общинска собственост, транспорт и търговия”, отказа да приеме пълномощното на адв. Якимов, тъй като то не съдържа дата и данните от личната карта на упълномощеното лице. Тя обясни, че в случая не става въпрос за прекратяване на договора за наем от 5.02.2010 год., а за изтичане на неговия срок на 31.12.2012 година. 
От своя страна присъстващите депутати Драгомир Стойнев и Кирил Добрев поискаха от общинските служители да се легитимират със служебни карти, но те казаха, че нямат такива. Драгомир Стойнев се легитимира с депутатска карта.

В крайна сметка представители на БСП и общината подписаха протокол за освобождаване на обекта в тридневен срок. Христо Якимов положи подписа си със забележка, че към настоящия момент не е издадена заповед на кмета по Закона за общинската собственост и поради тази причина местната структура на БСП няма да напусне помещението.

Присъстващи членове на общинската партийна организация изразиха своята болка от случващото се. „Много от нас са участвали в изграждането на този град. Сега нямаме право и на клуб, в който да се събираме”, каза възрастна жена пред наш репортер.

Депутатът Драгомир Стойнев коментира случая така: "Това е един феодален град, в който служители на общината гонят една партийна организация от клуба, който й принадлежи по закон. Дали ще бъде точно този клуб, или друго помещение, една парламентарно представена партия трябва да има такъв. Видяхме, че хората от общината нямат документи, с които да се легитимират. Това ясно показва, че тук всеки, който е близък до кмета, може да прави каквото иска. За съжаление няма и заповед на кмета, за да напуснем клуба. Ние няма да оставим нещата така. Целта е преди изборите членовете на БСП да бъдат унижени. Това няма как да стане. Вярно е, че кметът сигурно е забравил, че е тръгнал от тази партия. Но когато човек си сменя партиите, за да остане на власт, това означава, че той няма морал, но хората от БСП имат морал. Тази партия е била гонена, забранявана, преследвана от закона. Нас няма какво да ни уплаши. Ние искаме в тази държава да се спазват законите.”.  

Помещението, което БСП ползва под наем, е с площ от 23 кв.м. То  представлява обособена част от стол-ресторант „Строител”. По думи на Румяна Запорожанова обектът е включен в Програмата на общината за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и ще бъде предложен за продажба на търг, който е обявен.