През изминалата 2012 година в Родилното отделение на ботевградската болница са родени 301 бебета. Броят не регистрираните по постоянен адрес на майките в община Ботевград е 228, с 19 повече от предходната 2011 год. През отчетния период 103 ботевградчанчета са родени в други населени места у нас и в чужбина: 64 в София /52 за 2011 г/; 7 в Етрополе /4 за 2011 год./; 6 – на други места в страната /6 за 2011/; 8 в Испания; 3 в Австрия; 3 в Гърция; 3 във Франция; 3 в Италия; 1 в Белгия; 1 във Великобритания; 1 във Германия; 1 в Нидерландия-; 1 в Ирландия; 1 в Норвегия. 


За 2012 година има 4 осиновявания на територията на общината /1 осиновяване през 2011 год./

През изминалата година броят на починалите жители на общината е 254 /194 в селата/, с 43 по-малко в сравнение с 2011 год. Трима ботевградчани са починали в чужбина.

Сключените бракове през изтеклата година са 86, с един по-малко в сравнение с 2011 година. Три от браковете са смесени /с чужденец/, с 4 па-малко от сключените праз предходната година, показва статистиката на отдел АОКП при община Ботевград.