Ценовите оферти на шест фирми, които искат да надзирават ремонта на трите виадукта, за които беше преценено, че се нуждаят от спешен ремонт, бяха отворени в Агенция "Пътна инфраструктура".

Кандидатите участват в обществена поръчка за съоръженията, две от които се намират по трасето на автомагистрала "Тракия", а едно – на "Хемус".

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви обществената поръчка за ремонта на виадуктите на 5 юни.

И на трите съоръжения са установени дефекти и повреди и поради това е необходимо да се предприемат неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи, за да се приведат в експлоатационно състояние, гарантиращо пътната безопасност, пише в обявлението на поръчката. Предвижда се ремонт на пътното платно, връхната конструкция и долното строене, както и на прилежащите терени.

Обединение "NR консулт инфрам" предлага цена за надзора от 16 134 лв. без ДДС за виадукта преди с. Церово от автомагистрала "Тракия".

За същото съоръжение кандидатства и Обединение "Национални транспортни оси" с оферта от 19 320 лв. без ДДС.

"Рутекс" ООД предлага за виадукта "Вършилата" на 61 км от "Тракия" за 14 850 лв. без ДДС, за виадукта преди с. Церово офертата й е 20 350 лв. без ДДС. Компанията се състезава и за виадукта "Бебреш" преди тунел "Топли дол" от автомагистрала "Хемус", като оценява надзорната дейност на 27 750 лв. без ДДС.

Кандидат за първото съоръжение е и "Пътинвест инженеринг" АД с оферта от 15 894.75 лв. без ДДС. За второто съоръжение фирмата предлага цена от 22 219.39 лв. без ДДС, а за третото - 24 894.58 лв. без ДДС.

"ДДЗД Виадукти 2012" предлага за първия виадукт надзор за 20 100 лв. без ДДС, за втория офертата й е за 18 450 лв. без ДДС, а за третия - 28 500 лв. без ДДС.

"Пътконсулт 2000" ЕООД предлага за първия изпълнение на договора за 17 477 лв. без ДДС. За втория - 21 080 лв. без ДДС, а за третия - 26 417 лв. без ДДС.


Припомняме, че проектирането и ремонтно-възстановителни работи на виадукт  ”Бебреш” бяха възложени през миналата година на фирма "ГБС Инфраструктурно строителство" АД, гр. София.