Лично председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков днес връчи дарението от 5 компютъра, оборудвани със стандартен Windows,  Офис-пакет и други програми, които децата могат да използват при работата им в Интернет. Преди това специалисти от КРС монтираха компютрите в информационната зала на училището.
“Ако говорим за Лисабонска стратегия, за информационно общество, не може да не полагаме още по-големи усилия  за компютърното обучение на децата – заяви Веселин Божков. Той призова фирми и държавни структури да не чакат компютрите в офисите им да остареят морално и да ги бракуват, а да ги даряват на училища и Домове за сираци.
“Надявам се, че иницитивата на КРС ще бъде възприета и от други организации” – заяви Веселин Божков. Миналата седмица от комисията направиха дарение и в Ботевград. 10 компютърни конфигурации вече са монтирани в ОУ “Н.Вапцаров”, а идеята е да се организира специален компютърен клас в училището.
Веселин Божков е ботевградчанин. Той оглави КРС в края на 2007 г, преди това бе в Комисията за защита на конкуренцията.