15-та секция в Ботевград продължава да е рекордьор по ниска активност. До 16.30 часа там са гласували само 58 избиратели, което е 5.2%.


Според председателката на комисията Йорданка Маринова ниската активност се обяснява с факта, че повечето роми не разбират въпроса на референдума.