От обработените протоколи от 14 секции в общината резултатите са 62% за и 38 – не.
В ромсакта 15-та секция резулатът е 67 гласували, от тях 55 са за и 12 – не.
В 7-ма секция, където гласува кметът Георги Георгиев, резулатът е 56% „за” от гласувалите 286 души.