При незаконно спиране на ток потребителите вече могат да търсят не само имуществени, но и неимуществени вреди - т.е. да претендират за обезщетение за изживения стрес, неудобства и уплах. Това става ясно от тълкувателно решение на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд (ВКС), пише вестни "Сега".

Поводът за съдебния акт стана противоречивата практика на съдилищата по договори за електроснабдяване. Години наред има множество дела срещу енергоснабдителни дружества, които са си позволили да прекъснат тока в нарушение на общи условия и индивидуални договори с клиенти. В тези спорове едни съдилища приемат тезата, че могат да се търсят само имуществени вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи. Други обаче смятат, че могат да се търсят и неимуществени, но само в случи на т. нар. непозволено увреждане. Това означава задължително да се докаже виновно неизпълнение на договора от страна на енергото или на неговите служители. Иначе обезщетение не се присъжда.

Именно заради тази противоречивост цели две колегии на Върховния касационен съд - гражданската и търговската, бяха призовани да уеднаквят съдебната практика. Пред тях бяха изложени и примери, в които идентични случаи са се разрешавали различно и дори противоположно.