Срещу осмината нарушители са образувани бързи полицейски производства по чл. 343Б и 343В от НК. Материалите са изпратени на  районна прокуратура- Ботевград в законоустановения срок с мнение за съд. С определение на районния съд нарушителите са осъдени както следва: Л.Х./26г./- „пробация” за срок от осем месеца, М.Л./29г./- „пробация” за срок от шест месеца и четири месеца лишаване от право да управлява МПС, Х.Х./60г./- „пробация” за шест месеца и лишаване от правоуправление за същия срок, М.Б./28г./- „пробация” за срок до три години, включващо 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за всяка година и включване в програми за обществено въздействие, Ц.Ц./32г./- „пробация” за срок от шест месеца, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66 от НК за срок от три години и три месеца лишаване от правоуправление, К.П./32г./- „пробация” за срок от една година, Б.Г./48г./- „пробация” за срок от шест месеца и В.И./45г./- на „пробация” за срок от седем месеца и лишаване от правоуправление за същия срок.