Общината е превела 50 000 лева по сметка на болницата. Средствата се отпускат с решение на Общинския съвет и са за закупуване на лапароскопска апаратура за безкръвни операции. Тя ще бъде доставена от САЩ чрез германска фирма. Болницата също ще осигури от собствени приходи ивестна сума за внасяне на данък добавена стойност, закупуване на монитор, нова операционна маса и всичко останало, което съпровожда лапароскопската апаратура. Това съобщи управителят на МБАЛ – Ботевград д-р Филип Филев. Той каза още, че апаратурата е на две години.


„Гаранционният срок на подобни апаратури в чужбина е пет години. Но често се случва подменянето им да се извършва преди той да изтече. Ние се възползвахме от тази възможност, за да купим апаратура на приемлива цена”, обясни д-р Филев. Той добави, че предвижда първата безкръвна операция да бъде направена в началото на следващия месец.


„Очакваме да има известно недоволство от страна на пациенти, тъй като ще се наложи да заплащат еднократните консумативи. Тяхната цена е между 100 и 180 евро. Разходите за тези консумативи не се поемат от Касата. Така например Касата заплаща 880 лева за лапароскопска холецистектомията. Тези средства обаче са крайно недостатъчни да се покрият всички разходи за извършване на операцията, медикаменти, следоперативното възстановяване, възнаграждения на лекари, ток, вода, отопление и т.н. Пациентът не заплаща нито лев за класическата  холецистектомията. Ние я извършваме по пътека на стойност 1127 лева”, уточни шефът на МБАЛ – Ботевград.