„Нито имам намерение да напускам, нито знам че за мястото ми е обявен конкурс”- заяви пред наш репортер д-р Шуманов. „Аз съм последният началник на отделение, назначен в Ботевград чрез конкурс преди пет години. И питам защо за другите началници на отделения не се обявява конкурс, а само за моето място” – попита д-р Шуманов.
Срокът на конкурса на д-р Шуманов е изтекъл преди година, а договорът му е продължен до провеждането на конкурс – обясни управителят на болницата д-р Филев. Изчакахме 1 януари т.г., за да обявим конкурса, тъй като болницата ни е сертифицирана по ISSO  и трябва да съобразим критериите за провеждане на конкурс с изискванията, залегнали в лиценза – обясни д-р Филев.