Във връзка с решение №25/08.02.2013г. на Общински съвет Ботевград, Община Ботевград уведомява бившите работници и служители в общинска фирма “Родина” - общо 13 на брой, да се явят при главния счетоводител на община Ботевград на 7 март 2013г. в 10,30 ч., за да получат дължимите им трудови възнаграждения.