Днес Община Ботевград изплати еднократни помощи на 42 майки, подали заявления в периода 01.01.2022 - 31.03.2022г. Общият размер на преведените средства е 21 800 лв. 


16 майки с висше образование са получили по 600. Една майка – също с висше образование, е получила 1 200 за близнаци. По 500 лева са изплатени на 18 майки със средно образование. Шест майки с основно образование и една без образование са получили съответно по 300 и 200 лева, съобщи Борис Борисов – зам.-кмет на община Ботевград.