В дневния ред на заседанието на ОбС, което ще се проведе на 25 април /четвъртък/, е включена докладна с информация за изпълнение на годишния план за развитие на социалните услуги в Община Ботевград през 2012 год. В отчета е посочено, че през миналата година от общинския бюджет са осигурени: 166 300 лв. – еднократна финансова помощ за новородени деца; 9600 лв. – еднократна финансова помощ за лечение на болни хора, социално слаби и за инцидентно възникнали нужди на жители на Общината; 26 928 лв. – за безплатно пътуване на възрастни хора и ученици до 16 год. на територията на Ботевград и селата, а учениците над 16 год. пътуват с 25 на сто намаление.
От общинския бюджет са осигурени още: 55 834 лв. - за домашен социален патронаж; 21 831 лв. – за издръжка и финансиране на пенсионерските клубове в града и селата; 35 000 – за траурни услуги.
Към Дома за възрастни хора „Адриян Атанасов” функционира обществена трапезария за 54 лица. В Дома са настанени 43 лица. Финансирането в размер на 332 741 лв. се осигурява от държавата.
Като лични асистенти на територията на Общината работят 56 лица, а като социални – 6 лица. Средства за първите са осигурени по европейски и национални програми, а вторите са включени в делегирани държавни дейности с осигурено финансиране.
В Дома за деца в Гурково се отглеждат 30 деца, лишени от родителски грижи. Издръжката на заведението за 2012 година е била 180 914 лева. Това е посочено още в информацията на общината за изпълнение на годишния план за развитие на социалните услуги през миналата година.