Прелетните птици могат да се ориентират във всякаква местност с помощта на собственото си зрение, като очите им буквално виждат магнитното поле на Земята.

Изследванията на учените от университета в германския град Олденбург показаха, че за да се ориентират по магнитното поле прелетните птици използват определени сектори от мозъка си, отговарящи за зрението.

Изследователите са изяснили, че при нощните полети при птиците се наблюдава повишена активност на ретината на окото, а така също и в участък от предния мозък, наречен клъстър N, съобщава електронното издание ГазетаРу, като се позовава на публикация на списание "Нейчър".

За потвърждаване на хипотезата си германските специалисти провели експеримент, в който участвали 21 птици. Всички птици били разделени на две групи. В едната били птиците, които трябвало да се ориентират в тъмнина, а в другата - трябвало да стоят на едно място.

По време на експеримента учените изследвали активността на отделни неврони в различни зони от мозъка на птиците.

Те изяснили, че магнитните силови линии се разпознават от ретината, след което данните постъпват в таламуса - област от главния мозък, в който са разположени специализирани клетки, приемащи импулсите от всички сетивни органи и изпращащи информацията в други части на мозъка.