Безработицата в страната през март е намаляла до 6.79%. В бюрата по труда са регистрирани 251 640 безработни, което е със 17 116 души (6.4%) по-малко спрямо предходния месец.

В сравнение с март 2007 г. броят на безработните намалява със 78 630 души. През месеца стопанските субекти на първичния пазар са увеличили своята активност, с което нараства броят на постъпилите на работа безработни лица.

Влияние върху безработицата оказва и броят на лицата, включените в програми и мерки за заетост.

През март броят на безработните лица отчита намаление във всичките наблюдавани групи в неравностойно положение на пазара на труда - групата на безработните младежи до 29 г. е с 3210 лица по-малко, в сравнение с предходния месец.

Безработните над 50 години намаляват с 5265 души; безработните лица без квалификация и специалност са с 12 685 души по-малко; безработните лица с престой на пазара на труда над една година намаляват с 11 264, а тези с трайни увреждания - с 92 души.