Общината ще поиска съгласието на ОбС за откриване на детска градина под името ЦДГ „Саранск” във високия корпус на ОУ „Васил Левски” – Ботевград. Предвижда се в детското заведение да бъдат разкрити четири подготвителни групи за 88 деца през учебната 2013-2014 година.
Високият корпус на ОУ „Васил Левски” беше ремонтиран по проект „Инвестираме в нашите деца” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според договора за финансиране, сградата трябва да запази своето предназначени, т.е. да се използва само за учебно-възпитателна дейност. Най-вероятно детската градина ще заеме два етажа от нея.
Предложението за откриване на нова детска градина ще бъде внесено за обсъждане и гласуване на редовното заседание на ОбС, което ще се проведе на 30 май.