Деветстотин и петдесет лева бяха събрани от благотворителния спектакъл „Царството на славата”, реализиран по идея на Питър Райнов – ученик от 9 „в” клас на ПМГ „Акад.проф. д-р Асен Златаров”. По повод днешния празник – 24 май, Питър и другите участници в проявата предоставиха по 50 лева на 19 гимназисти в неравностойно положение, определени с решение на педагогическия съвет на учебното заведение.


Питър Райнов и останалите участници в спектакъла, който се състоя на 17 май 2013, изказват специална благодарност на Георги Георгиев – кмет на Община Ботевград,  Народно читалище „Христо Ботев” и Маргарита Кирова – председател на читалищното настоятелство, Марин Маринов – озвучител, Даниела Колева – директор на ПМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров”, Таня Грухланска – класен ръководител на 9”в” клас, Стефка Граматикова – учител по български език и литература, Петя Кузманчовска – учител по български език и литература, на Яница Иванова и на шивашко ателие „Рая Стил” за оказаното безвъзмездно съдействие за осъществяване на благотворителната кауза. Организаторите благодарят и на всички граждани, посетили спектакъла.


„Благодарим Ви! Чрез Вас бе осъществена нашата благотворителна кауза за събиране на средства за деца в неравностойно положение”, пише Питър Райнов в своето благодарствено писмо, предоставено за публикуване в медиите.