От 17 до 21 юни е срокът, в който седмокласниците, които кандидатстват за средни училища, трябва да подадат документите си в училищата-гнезда. В нашия район това са ПМГ „Акад. Асен Златаров” и ГПЧЕ „Алеко Константинов” в Правец.
Кандидатите трябва да представят удостоверение за завършен 7-ми клас, служебна бележка за оценките по български език и математика от националното оценяване и медицинско свидетелство за кандидатстващите в професионални гимназии.