В дневния ред на предстоящото заседание на ОбС са включени за обсъждане отчетите за 2012 година на общинските предприятия „Обредни дейности”, "Боженишки урвич”, „Автогари и транспортно обслужване” и „Общински пазар”.


ОП „Обредни дейности” отчита, че през миналата година са обслужени 461 погребения. За същия период са извършени 240 траурни ритуала и са приети 1800 поръчки за некролози, 357 поръчки за подавки, проведени са годишни траурни възпоменания във всички населени места на Общината.
В направление „Радостни ритуали” са проведи 80 сватбени ритуала, изработени са 700 подаръци за сватби и 240 абитуриентски ленти и е организирана „сребърна” сватба на 24 семейства.
"Видът на предлаганите платени стоки и услуги се променя съобразно желанията и предложенията на хората. Финансирането се извършва чрез бюджета на общината. Всички приходи на общинското предприятие се внасят в приход на общината", се посочва в отчета.  
През 2012 година ОП „Обредни дейности” е реализирало приходи в размер на 164 118 лева, с 1582 лева по-малко от заложените по план. Постъпленията са от: продажби на стоки и услуги – 82 815 лева; наеми – 2 961 лева; субсидия  - 75 002, в това число за охрана на гробищен парк и Дом на покойника. Разходите за възнаграждения, ДОО, здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване са 83 943 лева, за консумативи – 13 265 лева, изкопни работи, автобусен превоз, винетки, договори за сервиз озвучаване – 19 156 лева, за стоки, подавки, консумативи за компютри, тонери за изработка на некролози – 42 255 лева.
Числеността на персонала в предприятието е 10 човека.


Финансирането на ПО „Боженишки урвич” се извършва също от бюджета на общината и от собствени приходи. За миналата година предприятието отчита приходи от продажби на стоки и услуги в размер на 34 645 лева. Получената субсидия възлиза на 24 562 лева. Общият размер на разходите за заплати, ДОО, здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване е 22 287 лева. За вода, горива, енергия, материали и външни услуги са разходвани 36 130 лева, според информацията в отчета на ОП „Боженишки урвич”. То се обслужва от 4 човека – управител, отговорен счетоводител, чистачка и работник поддръжка.


Финансирането и поддръжката на ОП „Автогари и транспортно обслужване” се осигурява предимно от наеми за предоставени на превозвачите паркоместа за автобуси, съгласно график-разписание, одобрено от кмета на Община Ботевград, от наеми на заведение за кафе и бърза закуска и един павилион за вестници.
Според информацията в отчета на предприятието за миналата година реализираните приходи от дейността са в размер на 48 002 лева – 44 898 лева са приходите от наеми и 3104 – от продажба на билети. Разходваните средства за заплати, други възнаграждения, ДОО, здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване са 36 366 лева, за материали – 889 лева, за ток, вода газ, телефони и външни услуги – 9 155 лева.
В ОП „Автогари и транспортно обслужване” работят 5 човека.


Общинският пазар формира приходите си от субсидия, осигурена от общинския бюджет, и от основна дейност – събиране на такси от наематели на стандартни търговски маси и ползване на заета площ. Размерът на осигурената субсидия за 2012 год. е 15 365 лева. Приходите от основна дейност възлизат на 27 929 лева, от които около 6 000 лева са постъпили от такси за временни места за търговска дейност на Разпети петък.
През миналата година реализираните разходи за заплати, други възнаграждения, ДОО, здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване са в размер на 14 792 лева. За материали, горива, енергия и външни услуги са разходвани общо 573 лева.
Дейността на Общинския пазар се осъществява от двама човека – управител и инспектор по реда. При възникнала необходимост се назначават хора на граждански договор.