По данни на Националната следствена служба едно проституиращо момиче в Слънчев бряг осигурява между 12 000 и 18 000 евро на месец, а шест момичета са достатъчни, за да гарантират доход от 1 000 000 евро. за година.

Момичетата са българки, рускини, украинки и молдовки, които и тази година ще се конкурират в т. нар. секс-туризъм, който от години се вихри Слънчев бряг.

Почти 80% от тях заработват в курортния комплекс, като сутеньорите им ги прехвърляли в разгара на сезона в страните от централна и Западна Европа. Бургас е един удобен град за нелегално прехвърляне на проституиращи през границата.

Този и други въпроси бяха засегнати по време на днешната информационната среща "Трафикът на хора съществува". Тя се проведе в община Бургас в присъствието на представители на НПО-та, полиция и Дирекция "Социално подпомагане".

Момичетата са на възраст между 18 и 25 години, които са безработни и без доходи. По данни на организацията "Фейс ту фейс" близо 50% от жертвите на трафик са живели в семейства, където бруталността и насилието са ежедневие.

Според Националната следствена служба сред най-силно засегнатите от трафик на хора райони са Бургас, Русе, Пловдив и граничните като Свиленград и Петрич.

Според изследване на асоциации, работещи в полза на жените жертви на насилие, 38% от пострадалите са въвлечени чрез отвличане от улицата, 33% са заминали с обещания за добра работа в чужбина, a 22% са продадени от роднина.

Механизмите за контрол са различни - обвързване чрез дълг, отнемане на личните документи, изолиране и всякакъв вид насилие. Според проучването доброволната проституция извън страната е типичното явление, а насилствената е значително по-малко разпространена.

Същевременно обвинението в трафик и сексуална експлоатация се е превърнало в ефективен инструмент при конкуренцията между различните своднически мрежи.

Самоопределянето като жертва на трафик в много страни от ЕС се оказва добра възможност за проститутките да се легализират на трудовия пазар в Западна Европа, включително в същия сектор на услугите.

При опитите да се проследи каква е съдбата на жертвите за по-голямата част от тях се оказва, че и след това момичетата продължават да работят за друга сводническа мрежа, личен сводник или за себе си.

Голяма част от трафика на хора в Европа е в ръцете на организираната престъпност заради огромните печалби, които носи. По последни изчисления момичетата, които проституират извън България, са между 18 000 и 21 000, а около 40% от тях са регистрирани като постоянни жители в български градове.