Ботевградският езиков център "Марконис" е едно от трите български частни училища, които участват в международния проект "Повишаване на стандартите в качеството на езиковото обучение при възрастните” – ISQUALE, финансиран от Европейския Съюз по секторна програма “Грюндвиг”.


От 29 юни до 3 юли в Сарагоса, Испания, се проведе заключителната работна среща на участниците от Гърция, Хърватия, Румъния, България и Испания. В рамките на срещата партньорите споделиха опита си от прилагане на вече изготвената от тях в предходните им срещи Международна система от критерии за оценка на качеството на езиковите услуги. Целта на системата е да бъде използвана от езиковите училища в страните на партньорите за периодична самооценка на качеството на предлаганите от тях езикови услуги. По този начин системата предшества национална и/или международна експертна оценка и акредитация на езиковите институции.


Управителят на “Марконис” Николай Николов представи резултатите от оценката на ръководеното от него училище на базата на отговорите на 33 ученици на възраст над 18 год., които попълниха схемата и анкетните карти към нея. Николов не скри задоволството си от високите оценки на клиентите на училището в Ботевград. Той имаше възможност да направи сравнение между данните на “Марконис” и тези на европейските му колеги. Разликите в тях бяха незначителни, заяви след завръщането си Николай Николов.