Близо от месец на Регионалното депо работи модерна метеорологична станция. Тя измерва температурата на въздуха, силата и посоката на вятъра, количеството паднали валежи, барометричното налягане.
Наличие на метеорологична станция е част от изискванията на проекта, по който бе изградено и депото. От 17 до 21 юни на депото в Ботевград  бе направен одит от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите. Проверяващите не са открили нередности при работата на съоръжението. Депото приема и битови отпадъци от граждани, като за депонирането им те не плащат никаква такса, напомниха от ръководството на депото. Не се приемат обаче битови уреди като телевизори, перални, хладилници. Те се третират като опасни битови отпадъци и трябва да се предават на специализирани пунктове.