Община Ботевград ще кандидатства пред Националния доверителен фонд с проекти за осигуряване на средства за енергийна ефективност на обединените детски заведения в Новачене, Литаково и Трудовец, на детска ясла „Здравец” и детска ясла №2 /ОДЗ „Иглика”/ в Ботевград. Дейностите, които са заложени в проекта, са изолация на външни стени и покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки по осветление, подмяна на горивната база и отоплителната инсталация, енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление, по сградни инсталации и други.
Съгласно изискването общината поема 15 % от финансирането, но не повече от 180 802 лева, а фондът осигурява 85% от общата стойност на сумата, която ще бъде отпусната, ако проектът бъде одобрен.
На сесията в четвъртък ОбС ще обсъди и подложи на обсъждане докладната, в която общината иска разрешение да кандидатства пред Националния доверителен фонд с проекти за финансиране.