В края на месец март Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет „Преустройство и пристройка на детска градина „Кокиче“ в УПИ III-за детско заведение в кв. 169 по плана на гр. Ботевград”. Ремонтните дейности ще имат за цел да увеличат капацитета на детското заведение. Предвижда се изграждане на нова част към съществуващата сграда със ЗП 227 кв. м., съответно РЗП 438 кв. м., представляващи два етажа. На всеки един е разчетено да се обучава по една група от 24 деца – общо за 48.


Прогнозна стойност на обществената поръчка е 370 820,00 лева без ДДС. Срокът за изпращане на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 20 април 2021 г. 


Както вече сме информирали, в края на миналата година Община Ботевград получи официално писмо от Министерството на образованието и науката, с което й се дава разрешение да започне процедури за избор на изпълнител за дострояване на ново крило на детска градина “Кокиче“ в Ботевград /ЖК “Васил Левски". Финансирането е осигурено по покана за участие в процедура за реализиране на инфраструктурни обекти в сферата на образованието.


Другата обществена поръчка е с предмет „Ремонт и реконструкция на Детска градина „Зора“ в с. Новачене". Предвидените дейности включват доставка и монтаж на PVC дограма и интериорни врати, полагане на цветен антибактериален латекс, ремонт на електрическата и ВиК инсталация и други. Прогнозната стойност е 231 649,07 лева без ДДС. Финансирането е осигурено по проект "Красива България.


Документи за участие в тази обществена поръчка се приемаха до вчера – 5 април. Днес комисията отвори получените оферти - на „ИСИ БИЛД“ ЕООД (Врачеш) и „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД (София). Предстои оценяване на участниците и класиране и подписване на договор с избрания изпълнител.