На 24 април вечерта големият салон на НЧ „Тодор Пеев” в Етрополе се оказа тесен да побере желаещите да видят заключителната продукция на Обединената школа по изкуствата към читалището за учебната 2007/2008 година.
Към 150 са учениците, изучавали магията на танцовото изкуство при Калинка Пушкарова, класа по тамбура, кавал и пиано на Цветанка Николова и по народно пеене на Цветелина Овчарова.
С топли приветствени думи се обърна  към участниците и техните ръководители при откриването на концерта председателката на читалищното настоятелство Мила Манчева.
Концертът започна с изпълнение на 12 ученици по пияно, които бяха аплодирани възторжено от публиката.
След това се завъртя феерията от багрите на народните носии, вихрените танци, изпълненията на тамбура, кавал и народни песни – групови и индивидуални.
Учениците от Обединената школа издържаха с отличен изпита си пред народа.
Това беше подчертано накрая и в приветственото слово на заместник-кмета на Общината Росица Христова, която поздрави участниците и техните ръководители от името на кмета инж.Богомил Георгиев.
Снимковият материал може само до някъде да допълни представата за невероятния спектакъл на етрополските млади таланти.