Водата е важна част от нашия всекидневен живот.


България разполага с ограничени водни ресурси и е на едно от последните места по запаси в Европа. Тяхното неправилно потребление днес ще доведе до още по-голям дефицит в бъдеще.
Въпреки продължителното засушаване, режим на водата в Ботевград няма да бъде въведен. В селата от района обаче положението е по-различно и в част от населените места водоподаването е на режим. Заради високите летни температури нивото на водата във водоизточниците значително е намаляло. Воден режим е въведен в с. Липница и с. Елов дол, тъй като там хората използват питейна вода за поливане.
От ВиК „Бебреш” отправяме апел към гражданите за добросъвестно и отговорно използване на водата за питейни и битови нужди. По възможност да се намали ползването на питейна вода за миене на тераси и коли, както и за напояване на тревни площи и зеленчукови градини. В противен случай, ако горещините продължат, не е изключено въвеждането на режим в повече от населените места в района.