За състоянието на знаковото стопанство в общината


Преди известно време във форумите на нашия сайт се появи снимка-загадка с подтекст, че скритото зад клоните на дърветата е пътен знак.
Имаше и други допълнения към тази забележка, касаещо знаковото стопанство на община Етрополе.
Днес предлагаме на нашите читатели  да посочат конкретно къде, какви нередности виждат при поставяне на знаците, къде има нужда от такива,  къде са поставени на неправилно място или въобще са излишни.
Следващата седмица ще обобщим всички ваши бележки и ще ги предложим на председателя на съответната комисия към Общинския съвет за отговор.


Надяваме се да подскажете и други теми, които да поставим на общественото внимание под рубриката "Имате думата".