Държавно горско стопанство „Ботевград” продава дърва за огрев от широколистна дървесина, съобщиха от общинската администрация. Цените са както следа:
-на временен горски склад в гората / транспорт и товарене от желаещите да закупят дърва/ - 39 лева на пространствен кубичен метър;
-цена на дърва за огрев от дъб, благун, цер и други / с доставка – товарене от временен горски склад, транспорт и разтоварване до клиента на територията на общините Ботевград и Правец/ - 65 лева на пространствен кубичен метър;
-цена на дърва за огрев от бук, габър, явор и други / с доставка – товарене от временен горски склад, транспорт и разтоварване до клиента на територията на общините Ботевград и Правец/ - 60 лева на пространствен кубичен метър;
-цена на дърва за огрев от акация /с доставка – товарене от временен горски склад, транспорт и разтоварване до клиента на територията на общините Ботевград и Правец/ - 60 лв. на пространствен кубичен метър.


В посочените цени е включен Данък добавена стойност.


За информация и заявки:
За Ботевград и селата Трудовец, Скравена, Боженица и Липница - тел. 0887784013 - Цвеmомuр Таралански;
За селата Литаково, Новачене, Гурково, Радотина, Рашково и Краево - тел. 0887783981- Ивайло Йотов.