Два трафопоста бяха открити в Правешко в навечерието на Великден
На 25 април официално влязоха в експлоатация два трафопоста, постоени в махала Трънето на село Калугерово и в землището на Правешка Лъкавица. Съоръженията ще подобрят електрозахранването на десетки жители, които живеят в отдалечени махали на двете села..
Близо 100 хиляди лева е инвестицията, направена от ЧЕЗ-България за построяването на двата трафопоста