На заседанието на ОбС днес бяха предложени за гласуване изменения и допълнения на чл. 22 от Наредбата за реда за придобиване, управление, и разпореждане с общинско имущество и Тарифата към нея.


„Предлагаме за промяна онази част от Наредбата, в която става въпрос за отдаване на помещения – общинска собственост под наем. С това искаме да дадем едно рамо на управителя на болницата. Той завежда дело срещу Спешна помощ за неплатен наем”, обясни Георги Георгиев. Впоследствие стана ясно, че задълженията са натрупани по договор, подписан през 2008 год.


Марияна Горгачева каза, че терминът „медицински заведения”, който се допълва в чл.22., въобще не съществува в Закона за лечебните заведения.
„Преди чл.5 в Закона има един друг член  - 4, ал.1, който гласи, че лечебните заведения са равнопоставени, независимо от собствеността им, което автоматично води до следния извод: С вкарването на чл.5, който визира на първо място центровете за Спешна медицинска помощ, се създава една ситуация на дискриминация спрямо определени лечебни заведения, каза още съветничката. -Когато един наемател не спазва клаузите в договора има съдебни решения. Едва ли е необходимо ние да променяме Наредбата и да смятаме, че ако наемът се определя чрез търг – това ще реши техните взаимоотношения, допълни тя. Според Марияна Горгачева, предложението за допълнение не е стилово издържано.


Христо Якимов също изрази мнение, че не е необходимо да се „разбута Наредбата така, че да се нагоди спрямо конкретния казус”. „Предназначението на Наредбата е да решава общо нещата на територията на Общината. Защото едно от решенията, което се предлага, е ОбС да приеме минимална цена за отдаване под наем, но това важи само при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. А ние правим нещо, което касае конкурс или търг, но всъщност, казуса, който се стремим да решим, е за някакво лице, което сключва договор за наем без търг и без конкурс. За мен предложенията са направени изключително неудачно”, каза той


Адвокатът на ОбС – Стоян Стоянов, каза, че по смисъла на Закона за лечебните заведения, центровете за спешна помощ не са лечебни заведения, а медицински.


Думата бе дадена на д-р Стоева – шеф на Спешна помощ в Ботевград. „Средно на ден през Спешна помощ преминават и отиват за лечение в болницата поне трима човека. Това е приход за МБАЛ. Средно една пътека е 400 лева, слагаме най-ниската пътека. Колко печели болницата чрез Спешна помощ?”, каза тя. Д-р Стоева представи документи, от които е видно, че 25 юли е последната дата, на която Спешна помощ е покрила разходите си за консумативи. „Нашият директор ми предостави едно писмо от настоящия директор на МБАЛ – Ботевград с един договор от 2008 год., според който Спешна помощ трябва да изплати на болницата по 1636 лева месечно, считано от 1 август 2008 год. Аз съм била два пъти управител на болницата. Последният ми мандат беше 2008-ма год. Общината беше отдала безвъзмездно тези помещения”, каза още д-р Стоева.


„Никой не поставя въпроса за консумативите. Спешна помощ трябва да си плаща наем, защото е държавно звено. Държавата превежда пари на Спешна помощ за тази цел. И джипитата също лекуват хора, но си плащат наема”, отговори кметът Георги Георгиев и допълни: „Ние защитаваме общинския интерес. Договорът е сключен от предишните управители.”.
 
Промените в Наредбата бяха подкрепени от 18 съветници, 6 гласуваха „против”, 2 се въздържаха, 1 не участва в гласуването.