Още през 2019 год. Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за реконструкция, строителство и ремонт на спешната помощ в София и София област, като в обособена позиция попадат филиалите в Ботевград, Правец и Етрополе. В проекта “Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОП “Региони в растеж 2014 – 2020 год.“ са включени общо 237 обекта от системата на спешна помощ. По него се предвижда и модернизация на всички помещения с ново оборудване и обзавеждане. Общата стойност на проекта е 4 694 288 лева. Към момента обаче той все още не е стартирал. Каква е причината – преди броени дни кметът Иван Гавалюгов е потърсил отговор на този въпрос от д-р Георги Гелев - директор на Центъра за спешна медицинска помощ в София


“Преди пет години Общинският съвет взе решение, с което отстъпихме право на строеж, определихме площ от пространството, на което трябва да бъде изграден навес за линейки. Има и одобрен проект за ремонт на филиала на спешна помощ в Ботевград. Отговорът, който получих, гласеше: “Нищо не знам, не са ме информирали“. Доколкото разбрах, цените, заложени преди години, са били неактуални. Прави се някаква нова процедура по преоценка, защото за някои от процедурите няма кандидати“, съобщи пред медиите днес кметът Иван Гавалюгов. 


“Спешна помощ е извън правомощията на самата Община, тъй като това е услуга, която се предоставя от държавата. Макар че сградният фонд не е собственост на държавата. Той е предоставен с решение на Общинския съвет с договор за наем на Центъра за спешна медицинска помощ – София. Ако се загуби това финансиране, сигурно има такава вероятност, Община Ботевград няма да остави спешната помощ в този вид. Ние направихме толкова ремонти в болницата, и на такава голяма площ, и продължаваме през следващата година – блок 4 на МБАЛ ще бъде ремонтиран изцяло, ще търсим средства и за ремонт на помещенията на спешна помощ. Пространството не е толкова голямо като площ. Дали е държавна или общинска, хората си свързват спешна помощ с Общината и са абсолютно прави. Дали става въпрос за проблеми с електроснабдяването, което е от частна фирма, проблемите се отнасят до общинското ръководство. И когато става дума за проблеми с ВиК, нищо че е държавно, хората отново се обръщат към Общината. И това е нормално, ние всячески се стараем да им съдействаме“, коментира градоначалникът и отново подчерта, че ако се установи, че финансиране по линия на Министерството на здравеопазването не може да бъде осигурено, Общината ще намери начин да направи ремонт и на филиала за спешна помощ.